Kort presentasjon av Elinst Oppdal AS

Elinst Oppdal AS er en registrert el-installasjonsbedrift som ble etablert i 2011. Bedriften har 13 ansatte og holder til på Oppdal industriområde. Vi har en sunn økonomi der alle aksjer eies av ansatte.

Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning. Elinst Oppdal AS anser det som viktig å være en ansvarlig bedrift overfor lokalsamfunnet. Vi satser på lokal rekruttering og å bidra med arbeidsplasser i kommunen, og har derfor alltid lærlinger i bedriften.

Bedriften besitter god kompetanse og nødvendige godkjenninger innenfor sterkstrøm og svakstrømsområdet. Flere av de ansatte er/har spesialisert seg på forskjellige typer el-installasjoner.